Kuriame Lietuvos ateitį

 

UAB „Linolitas“ diegia skaitmenines gamybos technologijas

UAB „Linolitas“ įgyvendina projektą „UAB „Linolitas“ gamybos procesų skaitmeninimas, siekiant didinti darbo našumą įmonėje“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0112). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ įmonei suteikta iki 469 444,60 Eur parama.

UAB „Linolitas“ – Belgijos kapitalo trumpo ir ilgo linų pluošto sluoksnos gamybos įmonė. Europoje yra tik kelios įmonės, kurios specializuojasi klasikiniame linų pluošto šukavime. UAB „Linolitas“ yra viena iš jų. Pastaraisiais metais įmonių, kurios specializuojasi linų pluošto šukavime, skaičius Vakarų Europoje gerokai sumažėjo dėl išaugusios konkurencijos su Kinijos rinka. Intensyvios konkurencijos pasekmes jaučia ir UAB „Linolitas“.

Siekiant konkuruoti su Kinijos gamintojais, UAB „Linolitas“ būtina automatizuoti/robotizuoti gamybinę veiklą bei didinti darbo našumą. Todėl įmonė daug dėmesio skiria turimos technologinės įrangos modernizavimui ir automatizavimui. Buvo atliktas įmonės technologinis (skaitmeninimo) auditas, t.y. įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išleidimo ir kokybės kontrolės) esamo skaitmeninio lygio įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis linų apdirbimo pramonėje.

Atsižvelgiant į technologinio (skaitmeninimo) audito išvadas bei rekomendacijas, UAB „Linolitas“ numato įdiegti į gamybą modernias skaitmenines gamybos technologijas. Projekto įgyvendinimas ne tik įgalins įmonę automatizuoti ir robotizuoti įmonės gamybos procesus, sudarys sąlygas integruoti tiek naują, tiek esamą gamybinę įrangą į bendrą gamybos proceso automatinio valdymo sistemą. Taip pat įmonė įgis galimybę vykdyti gamybos monitoringą realiu laiku, fiksuoti įrengimų ciklų skaičių, prastovas, užtikrinti žaliavų ir pagamintos produkcijos atsekamumą ir kt. Visa tai įgalins padidinti darbo našumą įmonėje, sudarys sąlygas įmonės konkurencingumo augimui bei užtikrins ilgalaikę įmonės veiklos plėtrą.

Numatomos įdiegti skaitmeninės gamybos technologijos ir įranga pilnai atitinka Pramonės revoliucijos 4.0 reikalavimus, integruodamos IT, automatizavimą ir mechaniką į vieną integralią visumą.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt