ES parama

UAB “Linolitas” pradėjo įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektą

 

UAB “Linolitas” pradėjo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Linolitas“ Nr. 02-011-K-0202. Šiam projektui įgyvendinti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ bendrovei suteikta iki 118.620,00 Eur Europos Sąjungos paramos lėšų.

UAB „Linolitas“, prisidėdama prie gamtos tausojimo, savo veikloje siekia naudoti kuo daugiau žaliosios energijos, t. y. elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių. Projekto metu numatyta įdiegti papildomą 322 kW galios saulės jėgainę. Projekto tikslas – didinti AEI dalį galutiniame energijos suvartojime.

 

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

 

 

 

 

2020-11-17

UAB “Linolitas” diegs įmonėje atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius energijos gamybos pajėgumus

UAB “Linolitas” pradėjo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB Linolitas“ (projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0063).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ bendrovei suteikta iki 121 378,66 Eur parama.

UAB „Linolitas“ – Belgijos kapitalo trumpo ir ilgo linų pluošto sluoksnos gamybos įmonė. Europoje yra tik kelios įmonės, kurios specializuojasi klasikiniame linų pluošto šukavime. UAB „Linolitas“ yra viena iš jų. Pastaraisiais metais įmonių, kurios specializuojasi linų pluošto šukavime, skaičius Vakarų Europoje gerokai sumažėjo dėl išaugusios konkurencijos su Kinijos rinka. Intensyvios konkurencijos pasekmes jaučia ir UAB „Linolitas“. Siekiant konkuruoti su Kinijos gamintojais, UAB „Linolitas“ daug dėmesio skiria gamybos proceso modernizavimui ir automatizavimui, elektros energijos sąnaudų mažinimui.

UAB „Linolitas“ gamybos procesas yra imlus elektros energijos sąnaudoms. Įmonė šiuo metu saulės energetikos nevartoja. Prisidėdama prie gamtos tausojimo ir Lietuvos priklausomybės nuo energijos importo mažinimo, įmonė savo veikloje siekia pereiti prie žalios energijos, t.y. elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių. Saulės fotovoltinę jėgainę numatoma įdiegti įmonės gamybiniame padalinyje Panevėžyje. Saulės jėgainės įdiegimas įgalintų didžiąją dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 

 

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

 

UAB „Linolitas“ diegia skaitmenines gamybos technologijas

UAB „Linolitas“ įgyvendina projektą „UAB „Linolitas“ gamybos procesų skaitmeninimas, siekiant didinti darbo našumą įmonėje“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0112). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ įmonei suteikta iki 469 444,60 Eur parama.

UAB „Linolitas“ – Belgijos kapitalo trumpo ir ilgo linų pluošto sluoksnos gamybos įmonė. Europoje yra tik kelios įmonės, kurios specializuojasi klasikiniame linų pluošto šukavime. UAB „Linolitas“ yra viena iš jų. Pastaraisiais metais įmonių, kurios specializuojasi linų pluošto šukavime, skaičius Vakarų Europoje gerokai sumažėjo dėl išaugusios konkurencijos su Kinijos rinka. Intensyvios konkurencijos pasekmes jaučia ir UAB „Linolitas“.

Siekiant konkuruoti su Kinijos gamintojais, UAB „Linolitas“ būtina automatizuoti/robotizuoti gamybinę veiklą bei didinti darbo našumą. Todėl įmonė daug dėmesio skiria turimos technologinės įrangos modernizavimui ir automatizavimui. Buvo atliktas įmonės technologinis (skaitmeninimo) auditas, t.y. įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išleidimo ir kokybės kontrolės) esamo skaitmeninio lygio įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis linų apdirbimo pramonėje.

Atsižvelgiant į technologinio (skaitmeninimo) audito išvadas bei rekomendacijas, UAB „Linolitas“ numato įdiegti į gamybą modernias skaitmenines gamybos technologijas. Projekto įgyvendinimas ne tik įgalins įmonę automatizuoti ir robotizuoti įmonės gamybos procesus, sudarys sąlygas integruoti tiek naują, tiek esamą gamybinę įrangą į bendrą gamybos proceso automatinio valdymo sistemą. Taip pat įmonė įgis galimybę vykdyti gamybos monitoringą realiu laiku, fiksuoti įrengimų ciklų skaičių, prastovas, užtikrinti žaliavų ir pagamintos produkcijos atsekamumą ir kt. Visa tai įgalins padidinti darbo našumą įmonėje, sudarys sąlygas įmonės konkurencingumo augimui bei užtikrins ilgalaikę įmonės veiklos plėtrą.

Numatomos įdiegti skaitmeninės gamybos technologijos ir įranga pilnai atitinka Pramonės revoliucijos 4.0 reikalavimus, integruodamos IT, automatizavimą ir mechaniką į vieną integralią visumą.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt